Srce često mora nositi mnogo teži teret, nego sama ledja.


srce-esto-mora-nositi-mnogo-tei-teret-nego-sama-ledja
nemačka poslovicasrcečestomoranositimnogotežiteretnegosamaledjasrce čestočesto moramora nositinositi mnogomnogo težiteži teretnego samasama ledjasrce često moračesto mora nositimora nositi mnogonositi mnogo težimnogo teži teretnego sama ledjasrce često mora nositičesto mora nositi mnogomora nositi mnogo težinositi mnogo teži teretsrce često mora nositi mnogočesto mora nositi mnogo težimora nositi mnogo teži teret

Nije pametno nositi srce na dlanu. Trebate ga nositi u sebi, gde najbolje radi.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama.Ono sa čime se suočavamo često izgleda nesavladivo. Međutim, tolike godine treninga i takmičenja su me naučile nečemu. Sva ta ponavljanja kada sam mislio da neću moći da podignem ni gram više naučila su me da smo zapravo mnogo jači nego što to mislimo.Ko želi da je stalno u pravu, mora često menjati mišljenje.Cilj ne mora uvek biti dostignut, ali često služi kao nešto ka čemu stremimo.