Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira. - Činija Citata

Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira.


spokojstvo-koje-pesnik-osea-posle-ispevane-pesme-ima-u-u-umskog-mira
desanka maksimovićspokojstvokojepesnikosećaposleispevanepesmeimaduuumskogmiraspokojstvo kojekoje pesnikpesnik osećaoseća posleposle ispevaneispevane pesmepesme imaima dušudušu dušudušu šumskogšumskog miraspokojstvo koje pesnikkoje pesnik osećapesnik oseća posleoseća posle ispevaneposle ispevane pesmeispevane pesme imapesme ima dušuima dušu dušudušu dušu šumskogdušu šumskog miraspokojstvo koje pesnik osećakoje pesnik oseća poslepesnik oseća posle ispevaneoseća posle ispevane pesmeposle ispevane pesme imaispevane pesme ima dušupesme ima dušu dušuima dušu dušu šumskogdušu dušu šumskog miraspokojstvo koje pesnik oseća poslekoje pesnik oseća posle ispevanepesnik oseća posle ispevane pesmeoseća posle ispevane pesme imaposle ispevane pesme ima dušuispevane pesme ima dušu dušupesme ima dušu dušu šumskogima dušu dušu šumskog mira

Sve je puno božanstava i sve ima dušu.Pravi je gospodin onaj koji ima gospodsku dušu i gospodski karakter.Za ljubav treba imati dušu.Greh je sve što zamagljuje dušu.Voda čisti telo, a suza dušu.Zloba jede dušu kao rđa gvožđe.