Smrti se bojimao samo dotle dok još nešto očekujemo od života. - Činija Citata

Smrti se bojimao samo dotle dok još nešto očekujemo od života.


smrti-se-bojimao-samo-dotle-dok-jo-neto-oekujemo-od-ivota
stendalsmrtisebojimaosamodotledokjonetoočekujemoodživotasmrti sese bojimaobojimao samosamo dotledotle dokdok jošjoš neštonešto očekujemoočekujemo odod životasmrti se bojimaose bojimao samobojimao samo dotlesamo dotle dokdotle dok jošdok još neštojoš nešto očekujemonešto očekujemo odočekujemo od životasmrti se bojimao samose bojimao samo dotlebojimao samo dotle doksamo dotle dok jošdotle dok još neštodok još nešto očekujemojoš nešto očekujemo odnešto očekujemo od životasmrti se bojimao samo dotlese bojimao samo dotle dokbojimao samo dotle dok jošsamo dotle dok još neštodotle dok još nešto očekujemodok još nešto očekujemo odjoš nešto očekujemo od života

Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Živeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu. A to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža.U svaku ženu, koja mi se dopada, smrtno se zaljubim. To traje sve dotle, dok se u drugu ne zaljubim još više.Nenasilje je u redu sve dotle dok radi.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.