Smrt je surova, ali je život još suroviji.


smrt-surova-ali-ivot-jo-suroviji
meša selimovićsmrtsurovaaliživotjosurovijismrt jeje surovaali jeje životživot jošjoš surovijismrt je surovaali je životje život jošživot još surovijiali je život jošje život još surovijiali je život još suroviji

Smrt je ništa, brate, život je ono što je teško.Smrt obično primorava ljude da bolje osete život.Smrt jednog čoveka je tragedija. Smrt miliona je statistika.Smrt i život su jedno, a univerzum je njihova večna rekombinacija. U takvom univerzumu biti živ ili mrtav zapravo je isto.Mors certa, hora incerta. – Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...