Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo. - Činija Citata

Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo.


smrt-nas-ne-zanima-jer-sve-dok-mi-postojimo-nema-smrti-a-kada-smrt-nastupi-mi-tada-i-ne-postojimo
epikursmrtnasnezanimajersvedokmipostojimonemasmrtikadasmrtnastupitadapostojimosmrt nasnas nene zanimajer svesve dokdok mimi postojimopostojimo nemanema smrtikada smrtsmrt nastupimi tadatada ii nene postojimosmrt nas nenas ne zanimajer sve doksve dok midok mi postojimomi postojimo nemapostojimo nema smrtia kada smrtkada smrt nastupimi tada itada i nei ne postojimosmrt nas ne zanimajer sve dok misve dok mi postojimodok mi postojimo nemami postojimo nema smrtia kada smrt nastupimi tada i netada i ne postojimojer sve dok mi postojimosve dok mi postojimo nemadok mi postojimo nema smrtimi tada i ne postojimo

Smrt nije kada umires…Smrt je kada nekog volis ,a bez njega ostajes, jer to boli vise nego kada umires! !♥ ♥ ♥Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda – slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Objasnio mi je da se patnja javlja onda kad očekujemo da nas drugi vole onako kako smo mi to zamislili, a ne onako kako ljubav treba da izgleda - slobodna, nesputana, da nas usmjerava svojom snagom i da nam ne dozvoli da posustanemo.Svi mi koji mrzimo kada nas neko doda na face i onda pita:  Sry se mi znamo? x) -.-Svi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.