Smorila ova hladnoca, jedva cekam leto da kukam kako smara vrucina !


smorila-ova-hladnoca-jedva-cekam-leto-da-kukam-kako-smara-vrucina
smorilaovahladnocajedvacekamletodakukamkakosmaravrucinasmorila ovaova hladnocajedva cekamcekam letoleto dada kukamkukam kakokako smarasmara vrucinavrucinasmorila ova hladnocajedva cekam letocekam leto daleto da kukamda kukam kakokukam kako smarakako smara vrucinasmara vrucinajedva cekam leto dacekam leto da kukamleto da kukam kakoda kukam kako smarakukam kako smara vrucinakako smara vrucinajedva cekam leto da kukamcekam leto da kukam kakoleto da kukam kako smarada kukam kako smara vrucinakukam kako smara vrucina

Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina. :DStatus veze: Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina :D :Dpricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje.Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost.Uvek zapamti 4 stvari… JA sam tu… JA te cekam… JA brinem… JA te volim!