Služiti drugima je kirija koju plaćaš za prostor koji dobijaš na zemlji.


sluiti-drugima-kirija-koju-plaa-za-prostor-koji-dobija-na-zemlji
muhamed alislužitidrugimakirijakojuplaćazaprostorkojidobijanazemljislužiti drugimadrugima jeje kirijakirija kojukoju plaćašplaćaš zaza prostorkoji dobijašdobijaš nana zemljislužiti drugima jedrugima je kirijaje kirija kojukirija koju plaćaškoju plaćaš zaplaćaš za prostorza prostor kojiprostor koji dobijaškoji dobijaš nadobijaš na zemljislužiti drugima je kirijadrugima je kirija kojuje kirija koju plaćaškirija koju plaćaš zakoju plaćaš za prostorplaćaš za prostor kojiza prostor koji dobijašprostor koji dobijaš nakoji dobijaš na zemljislužiti drugima je kirija kojudrugima je kirija koju plaćašje kirija koju plaćaš zakirija koju plaćaš za prostorkoju plaćaš za prostor kojiplaćaš za prostor koji dobijašza prostor koji dobijaš naprostor koji dobijaš na zemlji

Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive.Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor.Pa u tome i jeste sve - vraćati se. S jedne tačke na zemlji čeznuti, polaziti i ponovo stizati, bez te tačke za koju si vezan, život nije odlaženje i vraćanje - nego lutanje.Na kraju, setih se divne misli koju je voleo da ponavlja moj pokojni prijatelj, Hilandarac, otac Mitrofan: “Naše je samo ono što poklonimo drugima”.Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota.I to mi je nešto – slava. Skupo je plaćaš, a ne možeš je zadržati. Nije li ona egoizam velikih ljudi kao što je sreća egoizam budala?