Slikarstvo je samo drugi način da vodite dnevnik.


slikarstvo-samo-drugi-nain-da-vodite-dnevnik
pablo pikasoslikarstvosamodruginačindavoditednevnikslikarstvo jeje samosamo drugidrugi načinnačin dada voditevodite dnevnikslikarstvo je samoje samo drugisamo drugi načindrugi način danačin da voditeda vodite dnevnikslikarstvo je samo drugije samo drugi načinsamo drugi način dadrugi način da voditenačin da vodite dnevnikslikarstvo je samo drugi načinje samo drugi način dasamo drugi način da voditedrugi način da vodite dnevnik

Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.Uspešan čovek će naučiti iz svojih grešaka i pokušati ponovo na drugi način.Kritičar je onaj ko može da na drugi način ili u novom ruhu prenese utiske o lepim stvarima.Ako slušate muziku dok vodite ljubav, birajte LIVE nastupe. Tako cete dobiti aplauz svaka 3-4 minuta!Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.