Slikarstvo je samo drugi način da vodite dnevnik.


slikarstvo-samo-drugi-nain-da-vodite-dnevnik
pablo pikasoslikarstvosamodruginačindavoditednevnikslikarstvo jeje samosamo drugidrugi načinnačin dada voditevodite dnevnikslikarstvo je samoje samo drugisamo drugi načindrugi način danačin da voditeda vodite dnevnikslikarstvo je samo drugije samo drugi načinsamo drugi način dadrugi način da voditenačin da vodite dnevnikslikarstvo je samo drugi načinje samo drugi način dasamo drugi način da voditedrugi način da vodite dnevnik

Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Kritičar je onaj ko može da na drugi način ili u novom ruhu prenese utiske o lepim stvarima.Uspešan čovek će naučiti iz svojih grešaka i pokušati ponovo na drugi način.Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.Postoje dva načina da se kažnjavaju deca: način sportski i način nevaljalca.