Slava je prolazna, ali zaborav je večan!


slava-prolazna-ali-zaborav-vean
napoleon bonapartaslavaprolaznaalizaboravvečanslava jeje prolaznaali zaboravzaborav jeje večanslava je prolaznaali zaborav jezaborav je večanali zaborav je večan

Slava je prolazna, no nepoznatost je zauvijek.Ljubav je vatreni zaborav svega drugoga.Sve prošle ljubavi u zaborav padaju kad se čovek opet zaljubi. :)Postoji li večna ljubav? – Nisam večan pa ne znam.Postoji li večna ljubav? - Nisam večan pa ne znam.Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.