Slava je poput krugova na vodi, snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube. - Činija Citata

Slava je poput krugova na vodi, snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.


slava-poput-krugova-na-vodi-snaga-im-se-smanjuje-sve-dok-se-ne-izgube
vilijam Šekspirslavapoputkrugovanavodisnagaimsesmanjujesvedokneizgubeslava jeje poputpoput krugovakrugova nana vodisnaga imim sese smanjujesmanjuje svesve dokdok sese nene izgubeslava je poputje poput krugovapoput krugova nakrugova na vodisnaga im seim se smanjujese smanjuje svesmanjuje sve doksve dok sedok se nese ne izgubeslava je poput krugovaje poput krugova napoput krugova na vodisnaga im se smanjujeim se smanjuje svese smanjuje sve doksmanjuje sve dok sesve dok se nedok se ne izgubeslava je poput krugova naje poput krugova na vodisnaga im se smanjuje sveim se smanjuje sve dokse smanjuje sve dok sesmanjuje sve dok se nesve dok se ne izgube

Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka.Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući.Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu.