Slabost svavova postaje slabost karaktera.


slabost-svavova-postaje-slabost-karaktera
albert ajnštajnslabostsvavovapostajeslabostkarakteraslabost svavovasvavova postajepostaje slabostslabost karakteraslabost svavova postajesvavova postaje slabostpostaje slabost karakteraslabost svavova postaje slabostsvavova postaje slabost karakteraslabost svavova postaje slabost karaktera

Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu.Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.Samo snaga može da sarađuje. Slabost može samo da moli.Ljubav je najplemenitija slabost uma.Samoća donosi sve osim karaktera.Dosetljivac je obično lošeg karaktera.