Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. - Činija Citata

Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist.


skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist
antoine de rivarolskromančovjekmožesvedobitioholizgubitijerskromnostuvijeknailazinavelikodunostoholostzavistskroman čovjekčovjek možemože svesve dobitiohol svesve izgubitijer skromnostskromnost uvijekuvijek nailazinailazi nana velikodušnostoholost nana zavistskroman čovjek možečovjek može svemože sve dobitia ohol sveohol sve izgubitijer skromnost uvijekskromnost uvijek nailaziuvijek nailazi nanailazi na velikodušnosta oholost naoholost na zavistskroman čovjek može svečovjek može sve dobitia ohol sve izgubitijer skromnost uvijek nailaziskromnost uvijek nailazi nauvijek nailazi na velikodušnosta oholost na zavistskroman čovjek može sve dobitijer skromnost uvijek nailazi naskromnost uvijek nailazi na velikodušnost

Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore.Zaborav sve liječi, a pjesma je najljepši način zaborava, jer u pjesmi se čovjek sjeća samo onoga što voli.Onaj koji sve može lako će doći do uverenja da se na sve može usuditi.Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.