Skoro svaka mudrost ima jednu suprotnu, ne manje mudru, da se uspostavi ravnoteža. - Činija Citata

Skoro svaka mudrost ima jednu suprotnu, ne manje mudru, da se uspostavi ravnoteža.


skoro-svaka-mudrost-ima-jednu-suprotnu-ne-manje-mudru-da-se-uspostavi-ravnotea
džordž santajanaskorosvakamudrostimajednusuprotnunemanjemudrudaseuspostaviravnotežaskoro svakasvaka mudrostmudrost imaima jednujednu suprotnune manjemanje mudruda sese uspostaviuspostavi ravnotežaskoro svaka mudrostsvaka mudrost imamudrost ima jednuima jednu suprotnune manje mudruda se uspostavise uspostavi ravnotežaskoro svaka mudrost imasvaka mudrost ima jednumudrost ima jednu suprotnuda se uspostavi ravnotežaskoro svaka mudrost ima jednusvaka mudrost ima jednu suprotnu

Život je kao vožnja biciklom, treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža.Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov.Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.Skoro je pravo čudo da se još nije desio nuklearni rat.Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići.