Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.


sklonost-vidi-i-malo-a-mrnja-ne-vidi-sasvim
latinske poslovicesklonostvidimalomržnjanesasvimnitasklonost vidividi ii malomržnja nene vidividi sasvimsasvim ništasklonost vidi ividi i maloa mržnja nemržnja ne vidine vidi sasvimvidi sasvim ništasklonost vidi i maloa mržnja ne vidimržnja ne vidi sasvimne vidi sasvim ništaa mržnja ne vidi sasvimmržnja ne vidi sasvim ništa

Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.