Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.


sklonost-vidi-i-malo-a-mrnja-ne-vidi-sasvim
latinske poslovicesklonostvidimalomržnjanesasvimnitasklonost vidividi ii malomržnja nene vidividi sasvimsasvim ništasklonost vidi ividi i maloa mržnja nemržnja ne vidine vidi sasvimvidi sasvim ništasklonost vidi i maloa mržnja ne vidimržnja ne vidi sasvimne vidi sasvim ništaa mržnja ne vidi sasvimmržnja ne vidi sasvim ništa

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Pesimista u svakoj prilici vidi teškoće, a optimista u svakoj teškoći vidi priliku.Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari.Ljubav je slijepa; prijateljstvo se trudi da ne vidi ništa.Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.