Skloni šiške da ti vidim (  .  )(  .  ) xD


skloni-ike-da-ti-vidim-xd
skloniikedatividimxdskloni šiškešiške dada titi vidimvidim () xdskloni šiške dašiške da tida ti vidimti vidim (vidim () xdskloni šiške da tišiške da ti vidimda ti vidim (ti vidim (vidim () xdskloni šiške da ti vidimšiške da ti vidim (da ti vidim (ti vidim (vidim () xd

Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh.Nikad se ne čudim što vidim ljude zle, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Čujem i zaboravljam, vidim i pamtim. Radim i razumijem.Ja necu da ga vidim, Ni glasa da mu cujem. NEKA TUGUJE. ;*Ljubav je kad ti vidim sliku na face-u i pomilujem je mišem xD