Sklon sam briganju kad za to nemam nikakva razloga. A kad se pojavi razlog, onda se napijem.


sklon-sam-briganju-kad-za-to-nemam-nikakva-razloga-a-kad-se-pojavi-razlog-onda-se-napijem
Čarls bukovskisklonsambriganjukadzatonemamnikakvarazlogasepojavirazlogondanapijemsklon samsam briganjubriganju kadkad zanemam nikakvanikakva razlogakad sese pojavipojavi razlogonda sese napijemsklon sam briganjusam briganju kadbriganju kad zaza to nemamnemam nikakva razlogaa kad sekad se pojavise pojavi razlogonda se napijemsklon sam briganju kadsam briganju kad zakad za to nemamza to nemam nikakvaa kad se pojavikad se pojavi razlogsklon sam briganju kad zabriganju kad za to nemamkad za to nemam nikakvaza to nemam nikakva razlogaa kad se pojavi razlog

Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Čovjek ima samo tri razloga da bude loše volje: kad ga boli zub, kad mu stanu na kurje oko i kad ide u posjetu tašti.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada vremena da se digne sa dna, gdje je potisnuta, i pojavi se na površini.Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Tako obično biva. Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada malo vremena da se stigne sa dna, gde je potisnuta, i pojavi na površini.