Skerban spravlja sede vlasi, pokojom se ludjak pase. - Činija Citata

Skerban spravlja sede vlasi, pokojom se ludjak pase.


skerban-spravlja-sede-vlasi-pokojom-se-ludjak-pase
hrvatske posloviceskerbanspravljasedevlasipokojomseludjakpaseskerban spravljaspravlja sedesede vlasipokojom sese ludjakludjak paseskerban spravlja sedespravlja sede vlasipokojom se ludjakse ludjak paseskerban spravlja sede vlasipokojom se ludjak pase

Vrag bi i glavu skinuo, al’ Bog ni vlasi neda.Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni postignućima ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima.Dete uz majku je poput blaga; dete bez majke je poput usamljene vlasi trave.Šta rade muškarci u kafanama? – Ništa ne rade. A šta pričaju? – Ništa naročito. Pa zašto onda sede u kafanama? – Baš zato. – D. Radović :)Zapravo, ne volim žurke. Preferiram veče sa četiri prijatelja koji sede i večeraju. Prezirem klubove i ne volim mesta gde je buka tako glasna da ne možete da pričate sa ljudima.Ništa značajno se ne može učiniti javno. Javno se laže, javno se govore velike riječi, javno se pokazuje spoljni izgled, javno se vrši nasilje. Važne stvari, dobre ili rđave, čine se tajno, one se pripremaju dok mi slabašni spavamo.