Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.


siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
aristotelsiromatvomajkakriminalablagostanjenemoralasiromaštvo jeje majkamajka kriminalablagostanje majkamajka nemoralasiromaštvo je majkaje majka kriminalaa blagostanje majkablagostanje majka nemoralasiromaštvo je majka kriminalaa blagostanje majka nemorala

Jutro je majka poslova, a noć majka misli.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Gledaj vola jel debela vrata,a devojci kakva joj je majka.Smirenost je dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagoslov.Disciplina je majka uspeha.Žurba je majka poraza.