Sinoć sam htela da pristanem, al’ nisam imala gde da ga vežem. Šta ću kad imam veliki broood :D


sino-sam-htela-da-pristanem-al-nisam-imala-gde-da-ga-veem-u-kad-imam-veliki-broood-d
sinoćsamhteladapristanemal’nisamimalagdegavežemŠtaćukadimamvelikibrooodsinoć samsam htelahtela dada pristanemal’ nisamnisam imalaimala gdegde dada gaga vežemću kadkad imamimam velikiveliki brooodsinoć sam htelasam htela dahtela da pristanemal’ nisam imalanisam imala gdeimala gde dagde da gada ga vežemŠta ću kadću kad imamkad imam velikiimam veliki brooodsinoć sam htela dasam htela da pristanemal’ nisam imala gdenisam imala gde daimala gde da gagde da ga vežemŠta ću kad imamću kad imam velikikad imam veliki brooodsinoć sam htela da pristanemal’ nisam imala gde danisam imala gde da gaimala gde da ga vežemŠta ću kad imam velikiću kad imam veliki broood

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.Zakleo sam se da ću prećutati njenu prošlost, jer ja sam rođen sa mnogo više prljavština no što ih je ona imala u životu.Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena.