Sigurno ce ti bit hladnije ak na status napises da ti je vruce.


sigurno-ti-bit-hladnije-ak-na-status-napises-da-ti-vruce
sigurnotibithladnijeaknastatusnapisesdavrucesigurno cece titi bitbit hladnijehladnije akak nana statusstatus napisesnapises dada titi jeje vrucesigurno ce tice ti bitti bit hladnijebit hladnije akhladnije ak naak na statusna status napisesstatus napises danapises da tida ti jeti je vrucesigurno ce ti bitce ti bit hladnijeti bit hladnije akbit hladnije ak nahladnije ak na statusak na status napisesna status napises dastatus napises da tinapises da ti jeda ti je vrucesigurno ce ti bit hladnijece ti bit hladnije akti bit hladnije ak nabit hladnije ak na statushladnije ak na status napisesak na status napises dana status napises da tistatus napises da ti jenapises da ti je vruce

Hoces ti da ti ja promenim status veze? :)))dok je prijatelja bit ce ljubavi ;-)Uskoro ce na fejsu biti status „Lajk i zaljubim se u tebeNase prijateljstvo se raspalo u komadice. Samo sam ti rekla par reci ti si pustila par suza i rekla mi ,,Zbogom Zauvek’,, Nisam znala da ce dotle doci. ...Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!