Sigurni je umro od starosti, a oprezni mu išao na pogreb!


sigurni-umro-od-starosti-a-oprezni-mu-iao-na-pogreb
portugalske poslovicesigurniumroodstarostiopreznimuiaonapogrebsigurni jeje umroumro odod starostioprezni mumu išaoišao nana pogrebsigurni je umroje umro odumro od starostia oprezni muoprezni mu išaomu išao naišao na pogrebsigurni je umro odje umro od starostia oprezni mu išaooprezni mu išao namu išao na pogrebsigurni je umro od starostia oprezni mu išao naoprezni mu išao na pogreb

Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove.U starosti čovek se bolje čuva od nesreće, a u mladosti je bolje podnosi.Niko nije umro od prokletstva, ni preživeo od blagoslova,Poslednji hrišćanin je umro na krstu.Sreo sam na ulici vrlo siromašnog, zaljubljenog mladića. Šešir mu star, kaput otrcan, ogrtač progledao na laktovima, cipele mu vodu propuštale – ali duša mu bijaše posuta zvijezdama.Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti.