Sigurni je umro od starosti, a oprezni mu išao na pogreb!


sigurni-umro-od-starosti-a-oprezni-mu-iao-na-pogreb
portugalske poslovicesigurniumroodstarostiopreznimuiaonapogrebsigurni jeje umroumro odod starostioprezni mumu išaoišao nana pogrebsigurni je umroje umro odumro od starostia oprezni muoprezni mu išaomu išao naišao na pogrebsigurni je umro odje umro od starostia oprezni mu išaooprezni mu išao namu išao na pogrebsigurni je umro od starostia oprezni mu išao naoprezni mu išao na pogreb

Kada me ljudi upitaju da li sam išao u filmsku školu, odgovaram da sam išao na filmove.Uvek će biti ljudi koji će hteti da vas povrede, ali trebate nastaviti verovati, samo budite oprezni.Poslednji hrišćanin je umro na krstu.Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale.Niko nije umro od prokletstva, ni preživeo od blagoslova,Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.