Shvati šta se s tobom dešava i shvatićeš šta se dešava sa svetom.


shvati-se-s-tobom-deava-i-shvatie-se-deava-svetom
paulo koeljoshvatitasetobomdeavashvatićesvetomshvati štašta sese ss tobomtobom dešavadešava ii shvatićešshvatićeš štašta sese dešavadešava sasa svetomshvati šta sešta se sse s toboms tobom dešavatobom dešava idešava i shvatićeši shvatićeš štashvatićeš šta sešta se dešavase dešava sadešava sa svetomshvati šta se sšta se s tobomse s tobom dešavas tobom dešava itobom dešava i shvatićešdešava i shvatićeš štai shvatićeš šta seshvatićeš šta se dešavašta se dešava sase dešava sa svetomshvati šta se s tobomšta se s tobom dešavase s tobom dešava is tobom dešava i shvatićeštobom dešava i shvatićeš štadešava i shvatićeš šta sei shvatićeš šta se dešavashvatićeš šta se dešava sašta se dešava sa svetom

Shvati šta se s tobom dešava i shvatićeš šta se dešava sa svijetom.Kada volimo nemamo nikakve potrebe da shvatimo šta se dešava jer se sve dešava u nama.Nije važno šta se dešava u svijetu,  nije važno šta će biti sutra, važan je ovaj čas blaženstva bez misli.Nije teškoća u onome što se dešava, već što ne može ni da se pomiri ni da šta izmjeni.Čoveku se obično dešava ono čega se najviše plaši. Jer, to ne postoji nigde, osim u njegovoj glavi. Onda izađe iz glave, uobliči se, izazove sudbinu i dođe. I to je dobro. Inače bi se čitava stvar pretvorila u rutinu. A navika, šta je? Neka vrsta smrti.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.