Shvatam da patnja, kada ne može biti izbjegnuta, služi da bi me natjerala da napredujem u pravcu pobjede.


shvatam-da-patnja-kada-ne-moe-biti-izbjegnuta-slui-da-bi-me-natjerala-da-napredujem-u-pravcu-pobjede
paulo koeljoshvatamdapatnjakadanemožebitiizbjegnutaslužibimenatjeralanapredujempravcupobjedeshvatam dada patnjakada nene možemože bitibiti izbjegnutasluži dada bibi meme natjeralanatjerala dada napredujemnapredujem uu pravcupravcu pobjedeshvatam da patnjakada ne možene može bitimože biti izbjegnutasluži da bida bi mebi me natjeralame natjerala danatjerala da napredujemda napredujem unapredujem u pravcuu pravcu pobjedekada ne može bitine može biti izbjegnutasluži da bi meda bi me natjeralabi me natjerala dame natjerala da napredujemnatjerala da napredujem uda napredujem u pravcunapredujem u pravcu pobjedekada ne može biti izbjegnutasluži da bi me natjeralada bi me natjerala dabi me natjerala da napredujemme natjerala da napredujem unatjerala da napredujem u pravcuda napredujem u pravcu pobjede

Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.Internet bi mogao biti veoma pozitivan korak u pravcu obrazovanja, organizaciji i učešću nekom smislenom društvu.Sutra krećem na put do konačne pobjede. Misle da će meni suditi, tamo u Hagu, ali ja ću suditi Amerikancima i NATO-u. Niko ne može pobijediti srpsku nacionalnu ideju.Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.