Savršena ljubav doista je rijetka… Zaljubljeni uvijek moraju imati profinjenost mudrih, prilagodljivost djece, osjetljivost umjetnika, razum filozofa, smirenost svetaca, snošljivost učenjaka i snagu samopouzdanih. - Činija Citata

Savršena ljubav doista je rijetka… Zaljubljeni uvijek moraju imati profinjenost mudrih, prilagodljivost djece, osjetljivost umjetnika, razum filozofa, smirenost svetaca, snošljivost učenjaka i snagu samopouzdanih.


savrena-ljubav-doista-rijetka-zaljubljeni-uvijek-moraju-imati-profinjenost-mudrih-prilagodljivost-djece-osjetljivost-umjetnika-razum-filozofa
leo buscagliasavrenaljubavdoistarijetka…zaljubljeniuvijekmorajuimatiprofinjenostmudrihprilagodljivostdjeceosjetljivostumjetnikarazumfilozofasmirenostsvetacasnoljivostučenjakasnagusamopouzdanihsavršena ljubavljubav doistadoista jeje rijetka…rijetka… zaljubljenizaljubljeni uvijekuvijek morajumoraju imatiimati profinjenostprofinjenost mudrihprilagodljivost djeceosjetljivost umjetnikarazum filozofasmirenost svetacasnošljivost učenjakaučenjaka ii snagusnagu samopouzdanihsavršena ljubav doistaljubav doista jedoista je rijetka…je rijetka… zaljubljenirijetka… zaljubljeni uvijekzaljubljeni uvijek morajuuvijek moraju imatimoraju imati profinjenostimati profinjenost mudrihsnošljivost učenjaka iučenjaka i snagui snagu samopouzdanih

Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo.Zaljubljeni misli da se uvijek događa ono čega se boji.Da bi se postupalo razumno malo je imati samo razum.Da bi se postupalo razumno, malo je imati samo razum.Da biste osetili punu snagu radosti, morate imati nekoga s kim ćete je podeliti.Za ljubav se doista isplati boriti, isplati se biti hrabar, isplati se riskirati. Problem je u tome što ako uopće ne riskirate, riskirate puno više.