Samo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo ne znači da nisi voljen celim njegovim bićem.


samo-zato-to-te-neko-ne-voli-onako-kako-bi-ti-eleo-ne-znai-da-nisi-voljen-celim-njegovim-biem
gabrijel garsija markessamozatototenekonevolionakokakobitiželeoznačidanisivoljencelimnjegovimbićemsamo zatozato štošto tete nekoneko nene volivoli onakoonako kakokako bibi titi želeoželeo nene značiznači dada nisinisi voljenvoljen celimcelim njegovimnjegovim bićemsamo zato štozato što tešto te nekote neko neneko ne voline voli onakovoli onako kakoonako kako bikako bi tibi ti želeoti želeo neželeo ne značine znači daznači da nisida nisi voljennisi voljen celimvoljen celim njegovimcelim njegovim bićemsamo zato što tezato što te nekošto te neko nete neko ne volineko ne voli onakone voli onako kakovoli onako kako bionako kako bi tikako bi ti želeobi ti želeo neti želeo ne značiželeo ne znači dane znači da nisiznači da nisi voljenda nisi voljen celimnisi voljen celim njegovimvoljen celim njegovim bićemsamo zato što te nekozato što te neko nešto te neko ne volite neko ne voli onakoneko ne voli onako kakone voli onako kako bivoli onako kako bi tionako kako bi ti želeokako bi ti želeo nebi ti želeo ne značiti želeo ne znači daželeo ne znači da nisine znači da nisi voljenznači da nisi voljen celimda nisi voljen celim njegovimnisi voljen celim njegovim bićem

Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo.Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši, ne vjerujući kako ima išta drugo. Ništa ne bi izgubili kad bi pustili ono što imaju, a boje se da ne bi dobili, zato šute i čekaju.Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli.Hocu li ja ikada nekom znaciti, ali stvarno znaciti, onako za ozbiljno . Bez lazi,muljanja i prevara, onako da ne zaboli da me samo neko voli.Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.