Samo sadašnjost ima moć nad našim životom.


samo-sadanjost-ima-mo-nad-naim-ivotom
paulo koeljosamosadanjostimamoćnadnaimživotomsamo sadašnjostsadašnjost imaima moćmoć nadnad našimnašim životomsamo sadašnjost imasadašnjost ima moćima moć nadmoć nad našimnad našim životomsamo sadašnjost ima moćsadašnjost ima moć nadima moć nad našimmoć nad našim životomsamo sadašnjost ima moć nadsadašnjost ima moć nad našimima moć nad našim životom

Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih.Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Nema jačeg otrova, nego što je moć nad ljudima.Ko god ima toliku moć da te ubedi da veruješ u apsurdno ima i moć da te ubedi u činjenje nepravde.Najgora bol koju čovek može pretrpeti jeste imati uvid u mnogo i moć ni nad čime.U određenom trenutku našeg postojanja gubimo kontrolu nad sopstvenim životom i prepuštamo se sudbini. Eto, to je ta najveća laž na svijetu.