SAMO NEMANJA DOLAZI U OBZIR :D


samo-nemanja-dolazi-u-obzir-d
samonemanjadolaziobzirsamo nemanjanemanja dolazidolazi uu obzirsamo nemanja dolazinemanja dolazi udolazi u obzirsamo nemanja dolazi unemanja dolazi u obzirsamo nemanja dolazi u obzir

Ljubav?…. Svašta, pa ja VOLIM SAMO SEBE!!!Broj pratilaca ne znači NIŠTA! Hitler ih je imao na milione, A ISUS SAMO 12!