Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti. - Činija Citata

Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti.


samo-lepo-moe-ruiti-zavist-valja-i-zasluiti
Đorđe balaševićsamolepomožeružitizavistvaljazaslužitisamo lepolepo možešmožeš ružitizavist valjavalja ii zaslužitisamo lepo možešlepo možeš ružitizavist valja ivalja i zaslužitisamo lepo možeš ružitizavist valja i zaslužiti

Bolje je zaslužiti priznanje i nemati ga, nego ga imati a ne zaslužiti ga.Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se svidja.Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.Šta nije lepo gledati, nije lepo ni ljubiti.