Samo žene i lječnici znaju koliko je laž potrebna ljudima. - Činija Citata

Samo žene i lječnici znaju koliko je laž potrebna ljudima.


samo-ene-i-ljenici-znaju-koliko-potrebna-ljudima
francuske poslovicesamoženelječniciznajukolikolažpotrebnaljudimasamo ženežene ii lječnicilječnici znajuznaju kolikokoliko jelaž potrebnapotrebna ljudimasamo žene ižene i lječnicii lječnici znajulječnici znaju kolikoznaju koliko jekoliko je lažje laž potrebnalaž potrebna ljudimasamo žene i lječnicižene i lječnici znajui lječnici znaju kolikolječnici znaju koliko jeznaju koliko je lažkoliko je laž potrebnaje laž potrebna ljudimasamo žene i lječnici znajužene i lječnici znaju kolikoi lječnici znaju koliko jelječnici znaju koliko je lažznaju koliko je laž potrebnakoliko je laž potrebna ljudima

Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Kad napadaš nekoga ko je slabiji od tebe, stavljaš ljudima do znanja da ti je zaista potrebna zaštita.Samo čovjek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim djelićem snage koja je potrebna za pobjedu kada je meč izjednačen.Samo čovek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim delićem snage koja je potrebna za pobedu kada je meč izjednačen.Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Nekim ljudima je uzalud pružati ruke.Oni ni sa svojima ne znaju šta će…