Sahara je najveća pustinja na svetu…lažu bre…nisu videli moj frižider :) - Činija Citata

Sahara je najveća pustinja na svetu…lažu bre…nisu videli moj frižider :)


sahara-najvea-pustinja-na-svetuu-brenisu-videli-moj-friider
saharanajvećapustinjanasvetu…lažubre…nisuvidelimojfrižidersahara jeje najvećanajveća pustinjapustinja nana svetu…lažusvetu…lažu bre…nisubre…nisu videlivideli mojmoj frižidersahara je najvećaje najveća pustinjanajveća pustinja napustinja na svetu…lažuna svetu…lažu bre…nisusvetu…lažu bre…nisu videlibre…nisu videli mojvideli moj frižidersahara je najveća pustinjaje najveća pustinja nanajveća pustinja na svetu…lažupustinja na svetu…lažu bre…nisuna svetu…lažu bre…nisu videlisvetu…lažu bre…nisu videli mojbre…nisu videli moj frižidersahara je najveća pustinja naje najveća pustinja na svetu…lažunajveća pustinja na svetu…lažu bre…nisupustinja na svetu…lažu bre…nisu videlina svetu…lažu bre…nisu videli mojsvetu…lažu bre…nisu videli moj frižider

Ljudi su imali lošu naviku. Gledali su u mene, a ja sam bila kao neka vrsta ogledala umesto osobe. Zapravo, nisu videli mene, videli su svoje nepristojne misli, a onda bi se prali nazivajući mene nepristojnom.Uopšte nije važno imaš li neuredne džepove, neurednu frizuru i domaće zadatke. Najveća nevolja na svetu je sine moj, imati neuredan um.Moja najveća uspomena: ~ dan kada smo se sreli. ▒▓Ƹ̵Ӝ̵̨̄Ʒ▓▒ Moja najveća tuga: ~ daljina što nas djeli. ♥°●•=•●°♥ Moja najveća ...Adam i Eva uživali su mnoge povlastice, a najveća je bila što nisu imali mlečne zube.Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.Mislim da me roditelji nisu voleli. Stavili su pravog medu u moj kredenac.