Sa svakom ženom razgovaraj kao da je voliš, a sa svakim muškarcem kao da ti je dosadan.


sa-svakom-enom-razgovaraj-kao-da-voli-a-svakim-mukarcem-kao-da-ti-dosadan
oskar vajldsvakomženomrazgovarajkaodavolisvakimmukarcemtidosadansa svakomsvakom ženomženom razgovarajrazgovaraj kaokao dada jeje volišsa svakimsvakim muškarcemmuškarcem kaokao dada titi jeje dosadansa svakom ženomsvakom ženom razgovarajženom razgovaraj kaorazgovaraj kao dakao da jeda je voliša sa svakimsa svakim muškarcemsvakim muškarcem kaomuškarcem kao dakao da tida ti jeti je dosadansa svakom ženom razgovarajsvakom ženom razgovaraj kaoženom razgovaraj kao darazgovaraj kao da jekao da je voliša sa svakim muškarcemsa svakim muškarcem kaosvakim muškarcem kao damuškarcem kao da tikao da ti jeda ti je dosadansa svakom ženom razgovaraj kaosvakom ženom razgovaraj kao daženom razgovaraj kao da jerazgovaraj kao da je voliša sa svakim muškarcem kaosa svakim muškarcem kao dasvakim muškarcem kao da timuškarcem kao da ti jekao da ti je dosadan

Čini mi se da je sa najdražim gradom kao i sa najdražom ženom: hteli smo da pobegnemo da ne bismo još više, ko zna po koji put, dodali nešto vrtoglavo na već vrtoglavu gradjevinu svojih najtoplijih intimnosti.Muškarac može biti sretan sa svakom ženom, sve dok je ne zavoli.Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?Odlazi i obriši tugu što je pala kao prašina po tvojim obrazima. Vreme će ti pokazati da se sve dešava sa razlogom, kao i ova noć.Nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare. Ja sam došao sa znanjem a znanje mi je donelo imanje, a ne obratno. Imanje je, dakle došlo kao nešto sporedno.