S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada.


s-vremena-na-vreme-treba-se-odmoriti-od-nerada
Žan koktovremenanavremetrebaseodmoritiodneradas vremenavremena nana vremevreme trebatreba sese odmoritiodmoriti odod neradas vremena navremena na vremena vreme trebavreme treba setreba se odmoritise odmoriti ododmoriti od neradas vremena na vremevremena na vreme trebana vreme treba sevreme treba se odmorititreba se odmoriti odse odmoriti od neradas vremena na vreme trebavremena na vreme treba sena vreme treba se odmoritivreme treba se odmoriti odtreba se odmoriti od nerada

Srcu punom hrabrosti i dobrote treba s vremena na vreme nešto opasnosti, inače mu svijet postaje nesnosan.Vatru naloženu drvima koja teško gore moramo češće podsticati da bi se održala. Na isti način treba plamen uspavane mentalne aktivnosti, s vremena na vreme, probuditi.Verujem da Bog upravlja poslovima i da mu ne treba savjet od mene. S Bogom na vlasti, verujem da će se sve najbolje rešiti na kraju. Pa zašto da se onda brinem.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Kada se dođe do vrhunca, treba se odmoriti.Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.