Rijetka je pojava da je neko star i sretan.


rijetka-pojava-da-neko-star-i-sretan
latinske poslovicerijetkapojavadanekostarsretanrijetka jeje pojavapojava dada jeje nekoneko starstar ii sretanrijetka je pojavaje pojava dapojava da jeda je nekoje neko starneko star istar i sretanrijetka je pojava daje pojava da jepojava da je nekoda je neko starje neko star ineko star i sretanrijetka je pojava da jeje pojava da je nekopojava da je neko starda je neko star ije neko star i sretan

Tko vjeruje da je sretan, on je doista sretan.Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star.Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom.Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobeđenom.Brak je jedna od rijetkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobjeđenom.Stvarno je sretan onaj koji zna da ima dovoljno.