Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne.


revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Če gevararevolucijanijejabukakojapadnekadajojdođevremetitajkojitrebanateratidapadnerevolucija nijenije jabukajabuka kojakoja padnepadne kadakada jojjoj dođedođe vremeti sisi tajtaj kojikoji jeje trebatreba nateratinaterati dada padnerevolucija nije jabukanije jabuka kojajabuka koja padnekoja padne kadapadne kada jojkada joj dođejoj dođe vremeti si tajsi taj kojitaj koji jekoji je trebaje treba nateratitreba naterati danaterati da padnerevolucija nije jabuka kojanije jabuka koja padnejabuka koja padne kadakoja padne kada jojpadne kada joj dođekada joj dođe vremeti si taj kojisi taj koji jetaj koji je trebakoji je treba nateratije treba naterati datreba naterati da padnerevolucija nije jabuka koja padnenije jabuka koja padne kadajabuka koja padne kada jojkoja padne kada joj dođepadne kada joj dođe vremeti si taj koji jesi taj koji je trebataj koji je treba nateratikoji je treba naterati daje treba naterati da padne

Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne.Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne.Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje.ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.