Rekao bih da ćemo izjednačiti rezultat. Ako se dogodi drugačije, skidam slušalice i nikad više se neću baviti ovim poslom. – Prenos odbojkaške utakmice Jugoslavija-Italija (2000.) - Činija Citata

Rekao bih da ćemo izjednačiti rezultat. Ako se dogodi drugačije, skidam slušalice i nikad više se neću baviti ovim poslom. – Prenos odbojkaške utakmice Jugoslavija-Italija (2000.)


rekao-bih-da-emo-izjednaiti-rezultat-ako-se-dogodi-drugaije-skidam-slualice-i-nikad-vie-se-neu-baviti-ovim-poslom-prenos-odbojkake-utakmice
duško koraćrekaobihdaćemoizjednačitirezultatakosedogodidrugačijeskidamslualicenikadvienećubavitiovimposlomprenosodbojkakeutakmicejugoslavijaitalija2000rekao bihbih dada ćemoćemo izjednačitiizjednačiti rezultatako sese dogodidogodi drugačijeskidam slušaliceslušalice ii nikadnikad viševiše sese nećuneću bavitibaviti ovimovim poslom– prenosprenos odbojkaškeodbojkaške utakmicerekao bih dabih da ćemoda ćemo izjednačitićemo izjednačiti rezultatako se dogodise dogodi drugačijeskidam slušalice islušalice i nikadi nikad višenikad više seviše se nećuse neću bavitineću baviti ovimbaviti ovim poslom– prenos odbojkaškeprenos odbojkaške utakmice

Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Neću da kukam na sudije. Ta naša priča o pravdi i nepravdi traje decenijama, možda i vekovima. – Prenos vaterpolo utakmice SCG-Mađarska (2004.)Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Rekao je da će me moja prošlost uvijek pratiti, ali što se više budem oslobađala činjenica i usredsredila samo na emocije, bolje ću shvatiti da se u sadašnjosti kriju prostranstva ogromna kao stepa koju možemo ispuniti ljubavlju i životnom radošću.