Reči su, naravno, najmoćniji lek koji je čovečanstvo koristilo. - Činija Citata

Reči su, naravno, najmoćniji lek koji je čovečanstvo koristilo.


rei-su-naravno-najmoniji-lek-koji-oveanstvo-koristilo
radjard kiplingrečisunaravnonajmoćnijilekkojičovečanstvokoristiloreči sunajmoćniji leklek kojikoji jeje čovečanstvočovečanstvo koristilonajmoćniji lek kojilek koji jekoji je čovečanstvoje čovečanstvo koristilonajmoćniji lek koji jelek koji je čovečanstvokoji je čovečanstvo koristilonajmoćniji lek koji je čovečanstvolek koji je čovečanstvo koristilo

Reči su lek duši koja pati.Reči su ženama najbolji afrodizijak. G-tačka je u ušima. Oni koji traže niže samo gube vreme. :)))Reči su napunjen pištolji.Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana.Reči su kao pčele, ohe su istovremeno i med i žaoka.