Reci mi i ja ću zaboraviti. Poduči me i ja ću se sjetiti. Uključi me u rad i ja ću naučiti.


reci-mi-i-ja-u-zaboraviti-podui-me-i-ja-u-se-sjetiti-ukljui-me-u-rad-i-ja-u-nauiti
bendžamin frenklinrecimijaćuzaboravitipodučimesesjetitiuključiradnaučitireci mimi ii jaja ćuću zaboravitipoduči meme ii jaja ćuću sese sjetitiuključi meme uu radrad ii jaja ćuću naučitireci mi imi i jai ja ćuja ću zaboravitipoduči me ime i jai ja ćuja ću seću se sjetitiuključi me ume u radu rad irad i jai ja ćuja ću naučitireci mi i jami i ja ćui ja ću zaboravitipoduči me i jame i ja ćui ja ću seja ću se sjetitiuključi me u radme u rad iu rad i jarad i ja ćui ja ću naučitireci mi i ja ćumi i ja ću zaboravitipoduči me i ja ćume i ja ću sei ja ću se sjetitiuključi me u rad ime u rad i jau rad i ja ćurad i ja ću naučiti

Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjeti ću.Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti.Ne otpisuj me tako lako. Još ću ti ja zafaliti, samo polako. ;)Pokažite mi kapitalistu i ja ću vam pokazati krvopiju.Ukrao si mi srce i ja ću tebi prezime čisto onako iz ljubavi ;-)Uništite moje želje, izbrišite moje ideale, pokažite mi nešto bolje i ja ću poći za vama.