Recept za uspjesnu sliku na fejsu: – Jedna lijepa kupaona, 4 Kg pudera, 2 Kg maskare, 1 Kg rumenila, …jedno 4 čarape u grudnjaku i ... - Činija Citata

Recept za uspjesnu sliku na fejsu: – Jedna lijepa kupaona, 4 Kg pudera, 2 Kg maskare, 1 Kg rumenila, …jedno 4 čarape u grudnjaku i ...


recept-za-uspjesnu-sliku-na-fejsu-jedna-lijepa-kupaona-4-kg-pudera-2-kg-maskare-1-kg-rumenila-jedno-4-arape-u-grudnjaku-i
receptzauspjesnuslikunafejsujednalijepakupaona4kgpudera2maskare1rumenila…jednočarapegrudnjakurecept zaza uspjesnuuspjesnu slikusliku nana fejsu– jednajedna lijepalijepa kupaonakg puderakg maskarekg rumenilačarape uu grudnjakugrudnjaku irecept za uspjesnuza uspjesnu slikuuspjesnu sliku nasliku na fejsu– jedna lijepajedna lijepa kupaona4 kg pudera2 kg maskare1 kg rumenila…jedno 4 čarapečarape u grudnjakuu grudnjaku igrudnjaku irecept za uspjesnu slikuza uspjesnu sliku nauspjesnu sliku na fejsu– jedna lijepa kupaona…jedno 4 čarape u4 čarape u grudnjakučarape u grudnjaku iu grudnjaku irecept za uspjesnu sliku naza uspjesnu sliku na fejsu…jedno 4 čarape u grudnjaku4 čarape u grudnjaku ičarape u grudnjaku i

Ples uz narodnjake 1. Dignuti ruke 2. Viknuti: JAOOOOO 3. Prigrliti najblizu osobu 4. Spustiti pogled 5. Cupkati sa noge na nogu 6. Povremeno ponavljati korake 1 ...Kako se krste današnje devojke? U ime rumenila, maskare i svetoga pudera. Karmin xDPet reči koje je teško izgovoriti: 1. fenolftalein, 2. sinohoflazostron, 3. tetrahidrokanabinol, 4. dihlodifenitrotrihlostran, 5. izviniIzbaci sliku na fejsu,i u opisu napiše #osmeh,A zubi joj k’o lanac od bicikla..Rodbinu delim na dve grupe: 1. Kad se ženiš? 2. Ja sam u tvojim godinama imao…!Prodajem status, 2010 godiste, dobro ocuvan, samo 4 lajka. :D