Razvijte uspeh iz neuspeha. Obeshrabrenje i neuspeh su dve najsigurnije odskočne daske ka uspehu.


razvijte-uspeh-iz-neuspeha-obeshrabrenje-i-neuspeh-su-dve-najsigurnije-odskone-daske-ka-uspehu
dejl karnegirazvijteuspehizneuspehaobeshrabrenjeneuspehsudvenajsigurnijeodskočnedaskekauspehurazvijte uspehuspeh iziz neuspehaobeshrabrenje ii neuspehneuspeh susu dvedve najsigurnijenajsigurnije odskočneodskočne daskedaske kaka uspehurazvijte uspeh izuspeh iz neuspehaobeshrabrenje i neuspehi neuspeh suneuspeh su dvesu dve najsigurnijedve najsigurnije odskočnenajsigurnije odskočne daskeodskočne daske kadaske ka uspehurazvijte uspeh iz neuspehaobeshrabrenje i neuspeh sui neuspeh su dveneuspeh su dve najsigurnijesu dve najsigurnije odskočnedve najsigurnije odskočne daskenajsigurnije odskočne daske kaodskočne daske ka uspehuobeshrabrenje i neuspeh su dvei neuspeh su dve najsigurnijeneuspeh su dve najsigurnije odskočnesu dve najsigurnije odskočne daskedve najsigurnije odskočne daske kanajsigurnije odskočne daske ka uspehu

Lepo je slaviti uspeh, ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha.Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam lakše pasti jer ste ga mudro predvideli.Većina veliki ljudi postigla je svoj najveći uspeh samo jedan korak nakon svog najvećeg neuspeha.Za uspeh u životu potrebne su vam dve stvari: ignorisanje i samopouzdanje.Uspeh se postiže tako što idete od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma.Ne smem se bojati neuspeha. Do sada me je moj strah od neuspeha sprečavao da pokušam da ostvarim Veliko Delo.