Rat ne rešava ništa.


rat-ne-reava
dvajt ajzenhauerratnereavanitarat nene rešavarešava ništarat ne rešavane rešava ništarat ne rešava ništa

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Smrt rešava sve probleme. Nema ljudi, nema problema.Da l’ čovek išta rešava, il’ smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama.Da l' čovek išta rešava, il' smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama.Rat je vođenje politike u redukovanim uslovima.Rat je kukavičko bežanje od mirnodopskih problema.