Raskoš u osećanjima, to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih?


rasko-u-oseanjima-to-poezija-siromaha-bez-tog-bogatstva-bi-ljubav-bila-za-njih
onore de balzakraskoosećanjimatopoezijasiromahabeztogbogatstvatabiljubavbilazanjihraskoš uu osećanjimaje poezijapoezija siromahabez togtog bogatstvabogatstva štašta bibi ljubavljubav bilabila zaza njihraskoš u osećanjimaje poezija siromahabez tog bogatstvatog bogatstva štabogatstva šta bišta bi ljubavbi ljubav bilaljubav bila zabila za njihbez tog bogatstva štatog bogatstva šta bibogatstva šta bi ljubavšta bi ljubav bilabi ljubav bila zaljubav bila za njihbez tog bogatstva šta bitog bogatstva šta bi ljubavbogatstva šta bi ljubav bilašta bi ljubav bila zabi ljubav bila za njih

Raskoš u osjećanjima,to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih?Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...