Radiši Bog pomaže.


radii-bog-pomae
hrvatske posloviceradiibogpomažeradiši bogbog pomažeradiši bog pomaže

Gde se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže.Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu.Audentes deus ipse iuvat – Odvažnima pomaže Bog.Hrabrima pomaže sreća.Sreća pomaže hrabrima.Sreća pomaže smjelima.