Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti.


radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti
hrvatske posloviceradikaodadežstogodinaživjetimolisebogudesjutraumrijetikao dada deždež stosto godinagodina živjetimoli sese bogukao dada dešdeš sjutrasjutra umrijetikao da dežda dež stodež sto godinasto godina živjetia moli semoli se bogukao da dešda deš sjutradeš sjutra umrijetikao da dež stoda dež sto godinadež sto godina živjetia moli se bogukao da deš sjutrada deš sjutra umrijetikao da dež sto godinada dež sto godina živjetikao da deš sjutra umrijeti

Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Živi kao da ćeš da napuniš 100 godina, moli se kao da ćeš da umreš sutra.Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:– Srbin se najiskrenije moli Bogu kad igra loto. :DNišta nije umrijeti, strašno je ne živjeti.