Šta radi ciga??Danju spava, a noću diže tengove :D


radi-cigadanju-spava-a-nou-die-tengove-d
ŠtaradicigadanjuspavanoćudižetengoveŠta radinoću dižediže tengovea noću diženoću diže tengovea noću diže tengove

Danju se radi a noću se sladi.Šta radi Čak Noris pored dimnjaka? Štipa dim za oči! :DŠta briga mačku??Šta miševi misle o njoj ? ! :$ :DD;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!K’o rano rani,mnogo mu se spava… :-DŠta je nesporazum? – Kada u gostima tražiš čašu vode, a budala ti stvarno donese vodu… :D