Šta radi Čak Noris pored dimnjaka? Štipa dim za oči! :D


radi-ak-noris-pored-dimnjaka-tipa-dim-za-oi-d
ŠtaradiČaknorisporeddimnjakaŠtipadimzaočiŠta radiradi ČakČak norisnoris poredpored dimnjakaŠtipa dimdim zaza očiŠta radi Čakradi Čak norisČak noris porednoris pored dimnjakaŠtipa dim zadim za očiŠta radi Čak norisradi Čak noris poredČak noris pored dimnjakaŠtipa dim za očiŠta radi Čak noris poredradi Čak noris pored dimnjaka

Šta radi Čak Noris na drvetu? Gleda Kad lišće pada.Čak Noris razume žene …Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :DČak Noris zna da spremi posno prase.Čak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD