Šta radi Čak Noris na drvetu? Gleda Kad lišće pada.


radi-ak-noris-na-drvetu-gleda-kad-lie-pada
ŠtaradiČaknorisnadrvetugledakadlićepadaŠta radiradi ČakČak norisnoris nana drvetugleda kadkad lišćelišće padaŠta radi Čakradi Čak norisČak noris nanoris na drvetugleda kad lišćekad lišće padaŠta radi Čak norisradi Čak noris naČak noris na drvetugleda kad lišće padaŠta radi Čak noris naradi Čak noris na drvetu

Šta radi Čak Noris pored dimnjaka? Štipa dim za oči! :DKad Čak Noris uzme lopatu da čisti sneg, lopata dobije žuljeve!Kad je Čak Noris bio najpijaniji? Pa kad mu se rodio ćale.Čak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)Čak Noris razume žene …Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :D