Rad i stisnut i izpustit.


rad-i-stisnut-i-izpustit
hrvatske posloviceradstisnutizpustitrad ii stisnutstisnut ii izpustitrad i stisnuti stisnut istisnut i izpustitrad i stisnut ii stisnut i izpustitrad i stisnut i izpustit

Rad rađa ideje.Rad je zadovoljstvo razuma, a nerad je naslada mašte.Labor omnia vincit. – Rad pobjeđuje sve.Ko je zamišljen nije besposlen. Rad može biti vidljiv i nevidljiv.Rad daje smisao i svrhu i život je prazan bez njega.Rad nas spašava od tri velika zla: dosade, poroka i siromaštva.