Putovati je živeti.


putovati-iveti
hans kristijan andersenputovatiživetiputovati jeje živetiputovati je živeti

Moja me nesreća naučila samo jedno: jedini način da se nastavi živeti je nastaviti živeti. Reći “mogu ja to” i kad zapravo ne možeš.Bogati moraju živeti jednostavno, da bi siromašni jednostavno mogli živeti.Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti.Ključ besmrtnosti je živeti život vredan sećanja.Bolje je umreti slavno nego živeti sramno.Ništa nije umreti, strašno je ne živeti.