Pusti koku u jarak ova de i na slog.


pusti-koku-u-jarak-ova-de-i-na-slog
hrvatske poslovicepustikokujarakovadenaslogpusti kokukoku uu jarakjarak ovaova dede ii nana slogpusti koku ukoku u jaraku jarak ovajarak ova deova de ide i nai na slogpusti koku u jarakkoku u jarak ovau jarak ova dejarak ova de iova de i nade i na slogpusti koku u jarak ovakoku u jarak ova deu jarak ova de ijarak ova de i naova de i na slog

Pusti macu pod policu, ona de i na policuIgra medo u komšiluku, dojt de i na naša vrata!Pusti druge da budu u pravu, a ti budi srećan.Docekat de maca, na potoku, vrabca.pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...Tko na mesec laje, izpast de mu zubi.