Puno je teže razbiti predrasudu nego atom.


puno-tee-razbiti-predrasudu-nego-atom
albert ajnštajnpunotežerazbitipredrasudunegoatompuno jeje težeteže razbitirazbiti predrasudupredrasudu negonego atompuno je težeje teže razbititeže razbiti predrasudurazbiti predrasudu negopredrasudu nego atompuno je teže razbitije teže razbiti predrasuduteže razbiti predrasudu negorazbiti predrasudu nego atompuno je teže razbiti predrasuduje teže razbiti predrasudu negoteže razbiti predrasudu nego atom

Lakše je razbiti atom nego predrasude.Dani poraza teže se zaboravljaju nego dani pobede.Puno pohvala je otrov za srce.Ništa nije teže ni strašnije nego gledati svet oko sebe očima bivše lepotice.Više je dobrih ljudi na svijetu nego zlih. Mnogo više! Samo se zli dalje čuju i teže osjećaju. Dobri ćute.Nema ništa teže, a samim time ni vrednije, nego biti u mogućnosti da donosiš odluke.